jednoduché získání statistického rozboru ze souboru hodnot